Transmiterea lucrărilor

     Autorii sunt invitați să prezinte lucrări care abordează subiecte legate de managementul apei. Scopul lucrărilor îl constituie prezentarea experienței profesionale dobândite, la nivel național și tendințele pe plan mondial. Lucrările vor putea fi redactate în limbile română sau engleză.

În acest scop, sunteți invitați să transmiteți întâi un rezumat, în limba engleză, de până la 800 de cuvinte inclusiv figuri, diagrame sau ilustrații, în format Microsoft Word. În rezumat veți include și următoarele informații:

  • Titlul lucrării
  • Tema aleasă
  • Numele autorului (autorilor) și afilierea
  • Trei cuvinte cheie (pentru a ajuta la o identificare ușoară)
  • Datele de contact ale autorului (autorilor): e-mail, adresa poștală și telefon.

Rezumatele trebuie transmise până la data de 27 Ianuarie 2017 la următoarea adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 call

Temele propuse sunt:

 

1. Eficiența energetică
-Soluții pentru reducerea costurilor de operare
-Echipamente performante energetic
-Surse alternative de energie
-Recuperarea energiei reziduale
2. Impactul schimbărilor climatice
-Variabilitatea consumurilor și măsurile necesare pentru adaptarea la cerințele clienților
-Soluții de adaptare a managementului apelor meteorice în perimetrele urbane
-Reutilizarea apelor epurate
3. Tehnologii și materiale sustenabile
- Materiale și tehnologii de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare fără săpătură deschisă
-Studii de caz în realizarea de proiecte de investiții în infrastructura apei, utilizând materiale și tehnologii sustenabile
-Proiectarea sustenabilă a schemelor de alimentare cu apă (de la sursă la emisar)
4. Aspecte de mediu
-Soluții de minimizare a impactului de mediu
-Amprenta de Carbon în sistemul de alimenta-re cu apă și în sistemul de canalizare-epurare
-Riscuri în exploatarea rețelelor

 

Orasul Gazda, Bucharest

 

Program Socializare